Zaměstnávání a podnikání nezletilých

přechod pro chodce
Můžou Vaše děti samy přecházet přechod pro chodce?
February 9, 2016
Show all

Zaměstnávání a podnikání nezletilých

Zaměstnávání a podnikání nezletilých

Nejprve je nutné rozlišit, kdo je a kdo není nezletilý. Zletilým je osoba, která dovršila osmnáctého roku věku. Zletilostí nabývá osoba plné svéprávnosti, tj. možnosti plně právně jednat. Pojďme se podívat na to, jak to je s jednáním nezletilého předtím, než dovrší zletilosti.
Zdroj: Právní servis 24
Zaměstnávání a podnikání nezletilých

btnimage